« Alle Eve­ne­men­ten Kerst­con­cert bij kaars­licht 16 decem­ber 2023  – 20:00 – 22:30 Ons kerst­con­cert in de Zui­der­ver­ma­ning is inmid­dels tra­di­tie. Ook in 2023 staat het al in de boe­ken. €15 Zuidervermaning […]