Onze Keltische Kerst- en Winterconcerten 2022

Vorig jaar lukte het op de val­reep om een kerst­con­cert te geven, voor­dat coron­a­maat­re­ge­len weer van kracht wer­den. We heb­ben nu zoveel goede hoop dat we twee con­cer­ten gepland heb­ben. Het hele jaar heb­ben we naast tra­di­ti­o­nals met een schuin oog ook geke­ken naar mooi kerst- en win­ter­re­per­toire. Welnu, we heb­ben veel nieuwe muziek. Niet alleen win­ters, maar ook fijne stam­pende Ierse klas­sie­kers. Ieder­een is van harte welkom!

Op vrij­dag­avond 16 decem­ber 2022 in het Vredeskerkje 

Kerk­straat 21

1865 AM Ber­gen aan Zee. 

Aan­vang: 20.00 uur (kerk is open vanaf 19.30 uur)

Kaar­ten (€ 12,50) gaan via de site van Kunst­ge­tij. Klik op de but­ton hier­on­der om naar hun site te gaan.

Op zater­dag­avond 17 decem­ber 2022 in de Zuidervermaning

Zuideinde 233
1551 EG Westzaan

Aan­vang: 20.15 uur (kerk is open vanaf 19.45 uur)

Kaar­ten (€ 12,50) voor dit con­cert gaan via ons eigen for­mu­lier. Klik op de but­ton hier­on­der om te bestellen.