Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl

Concert in Doorn

In Noord-Hol­land heb­ben we al op veel plaat­sen opge­tre­den. Nu gaan we ver­der het land in. Na Leeu­war­den is nu Doorn aan de beurt voor een avond­vul­lend con­cert. Fijne stam­pende Ierse klas­sie­kers, maar ook prach­tige songs. Ieder­een is van harte welkom!

Op zater­dag­avond 17 juni 2023 in De Koningshof.

Kerk­plein 1
3941 HV DOORN

Aan­vang: 20.15 uur (zaal is open vanaf 19.45 uur)

Kaar­ten (€ 12,50 p.p.) voor dit con­cert gaan via ons eigen for­mu­lier. Klik op de knop hier­naast om te bestellen.

Celtic music and more... Arthur and Friends. Visit us at https://arthurandfriends.nl