Keltische muziek en meer…

Een impres­sie van onze kerst­con­cer­ten in 2023. 

Een anti-oor­logs­lied, tij­dens ons kerst­con­cert van 2022

De Schotse carol 'Balula­low', gevolgd door de reel 'Toss the feathers'

De bekende 'Cooley's reel' op het Home Grown Folk­fes­ti­val in Almere op 20 novem­ber 2022

Een com­pi­la­tie van ons eer­ste con­cert op 19 sep­tem­ber 2020

Een duet op 2 doe­del­zak­ken als toe­gift tij­dens ons kerst­con­cert op 18 decem­ber 2021