Keltische muziek en meer…

De Schotse carol 'Balula­low', gevolgd door de reel 'Toss the fea­thers' tij­dens ons kerst­con­cert op 17 decem­ber 2022

De bekende 'Cooley's reel' op het Home Grown Folk­fes­ti­val in Almere op 20 novem­ber 2022

Een anti-oor­logs­lied tij­dens het kerst­con­cert op 17 decem­ber 2022

Samen met 'Aura' de finale van een dub­bel­con­cert op 5 febru­ari 2023 in De Groote Wei­ver in Wormerveer

Een com­pi­la­tie van ons eer­ste con­cert op 19 sep­tem­ber 2020

Een duet op 2 doe­del­zak­ken als toe­gift tij­dens ons kerst­con­cert op 18 decem­ber 2021